Проблема мотивації учнів до навчання на сьогоднішній день є дуже актуальною, адже насправді далеко не всі школярі використовують свій потенціал на 100%. Тому задача зробити навчальний процес не лише максимально продуктивним, а ще й цікавим і корисним, є однією із провідних для системи освіти загалом і для кожного вчителя зокрема.
Більшість дітей стараються гарно вчитися заради того, щоб задовольнити батьків, вчителів, старших братів та сестер, або ж власні амбіції. У старших класах до цього списку додається ще і бажання добре здати екзамени та ЗНО. Але мало з них, відкриваючи підручники, ставить за мету отримати не лише оцінки і короткочасні знання, а в першу чергу навички мислення, вміння думати і аналізувати, обробляти інформацію, знаходити різні критичні підходи до проблеми.

Тож, як не просто змусити школяра прослухати матеріал, виконати домашнє завдання і забути, а дійсно зацікавити його, вмотивувати до отримання знань? Це питання має хвилювати кожну людину, задіяну у навчальному процесі. На уроці вчитель повинен як можна більш чітко окреслити мету уроку, пояснити, яким чином знання цієї теми буде корисним для дітей у майбутньому, на які їхні питання вони самі зможуть відповісти в кінці уроку, чому отримують саме цей матеріал і саме зараз. Вчитель ніколи не досягне бажаного результату, якщо самі школярі не будуть нарівні брати участь у процесі навчання, адже це в першу чергу взаємодія, а не примус. Допомогти у цій справі можуть методичні матеріали, використання інноваційних технологій, а також успішні напрацювання попередників - більш конкретний вибір залежить від предмету навчання і теми уроку.

Крім того, не варто забувати, що важливе значення для якості мотивації учнів, а отже і якості отримуваних ними знань, мають матеріали, з якими діти працюють у школі і вдома: підручники, зошити, атласи, таблиці тощо. Підійти до їх вибору варто з максимальною серйозністю, враховуючи тип навчального закладу (загальноосвітня школа, ліцей, гімназія), відповідне спрямування (фізико-математичне, суспільно-гуманітарне, поглиблене вивчення іноземної мови і т.д.) та інші фактори, що можуть мати значення. На сьогодні є велика кількість як відомих авторів, чиї матеріали гарно себе зарекомендували (наприклад, Мерзляк), так і нових науковців, роботи яких, безперечно, є дуже перспективними.
У будь-якому випадку, лише гармонійно поєднуючи мотивацію навчальної діяльності у школі і вдома, можна забезпечити отримання дітьми дійсно якісних і корисних у майбутньому знань і навичок.