Адаптивна (персоналізована) система навчання передбачає таку систему організації навчання, за якої на перший план виходять індивідуальні особливості учня. Її концептуальною основою є активна самостійна діяльність учня та зворотний зв’язок з учителем. Зміна принципів сучасного навчання викликана активним розвитком інформаційних технологій та важливістю використання набутих знань на практиці у повсякденному житті. Пропонуємо вашій увазі конспект уроку алгебри для 7 класу, який наочно демонструє модель організації структури уроку за принципом персоналізації навчання. Матеріал наданий вчителем математики та інформатики Гриценко Анатолієм Олександровичем для розміщення в онлайн-бібліотеці освітнього порталу «Всеосвіта».

Тема уроку: «Рівняння, які зводяться до лінійних рівнянь». Метою уроку передбачено повторення вже відомого учням про рівняння з однією змінною, формування умінь зводити рівняння до лінійного рівняння з однією змінною та забезпечення інтересу до предмета. Крім традиційних дошки та підручника, обладнання включає картки для роботи в парах.

Після повідомлення теми та мети вчитель активізує опорні знання учнів за допомогою «мозкового штурму». Блок теоретичних запитань закінчується прикладом х-у=12, який необхідно розв’язати спочатку відносно змінної х, а потім відносно змінної у.

Вчитель пояснює новий матеріал у колективному режимі, демонструючи практичні матеріали та пояснюючи розв’язок. Така робота триває 25-30 відсотків часу від усього уроку.

Етап вивчення нового матеріалу продовжується покроковим розв’язуванням прикладів на дошці. Аналізуючи розв’язання, учні з учителем складають схему зведення рівняння до лінійного.

Більше інформації за посиланням: https://vseosvita.ua/library/adaptivna-sistema-navcanna-11536.html

Закріплення вивченого матеріалу проходить в режимі учитель-клас: учні розв’язують завдання у зошитах, учитель заповнює порожні клітинки відповідями (приклади записані на дошці).

Ще один спосіб перевірити рівень засвоєння – завдання на виправлення помилок. Учні з місця пояснюють алгоритм розв’язання.

Індивідуальна робота з учнями класу. До дошки викликаються учні, які потребують допомоги, корекції або контролю.

Самостійна робота також проходить під керівництвом учителя. По завершенню виконується робота в парах (за картками). Учні рецензують роботу однокласників. Для підведення підсумків учні пригадують схему зведення рівняння до лінійного.

Таким чином, адаптивне навчання передбачає три режими роботи учня:

  • спільно з учителем;
  • індивідуально з учителем;
  • самостійно під його керівництвом.

Усі види діяльності на уроці спрямовані на послідовне опановування прийомів самостійної роботи школярів.

Детальний конспект уроку доступний для звантаження у розділі «Бібліотека» на офіційному сайті «Всеосвіти». Розміщені тут матеріали додатково підрозділяються на предмети за класами вивчення.

Кожен охочий може завантажити авторські методичні розробки до онлайн-бібліотеки, отримавши від освітнього порталу сертифікат для підтвердження авторства.