Summer times вечеринка по пятницам и субботам.

Акции:

пиво 2+1

виски кола 2=1

С нами:

DJ Slepoff

DJ Sasha Oil

Справки по тел.: 0678479584.