Прем’єра!

Моновистава за творами Л.КостенкоМала сцена.

Справки потел.: (056) 778-55-55 (касса).