В программе: А.Брукнера - Симфония № 3.

Дирижер - Акира Мори (Япония).

Справки по тел.: (056) 778-15-14, (056) 372-96-40.