Cover-вечер на групу Red Hot Chili Peppers от "Полковник Буэндиа".