М.Цибенко, лялькова казка "Чарівна криниця".

Справки по тел.: (056) 745-35-70, (056) 778-15-32, (056) 778-15-31, (056) 778-00-93.