Диско-караоке.
-25% на бар!

Справки по тел.: 067 176 75 75.